ADHD-grupper

ADHD giver forstyrrelser i hjernens opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet, hvilket kan give forskellige sociale og faglige udfordringer gennem hele livet.
Der er kommet langt større fokus på diagnosen, de udfordringer den medfører, samt de mestringsstrategier og redskaber, som kan hjælpe i hverdagen.

Denne udvikling oplever vi også i selvhjælp, hvor efterspørgslen på ADHD rettede forløb er blevet større. Vi oplever, at børn, unge og ældre med ADHD har glæde af selvhjælpskonceptet, hvor der er mulighed for. at dele erfaringer og lærer af hinandens forskellige tilgange til livet med ADHD.

Vi har  tre forløb rettet mod ADHD; mestringsgrupper for børn, mestringsgrupper for voksne og selvhjælpsgrupper. Læs mere om de forskellige forløb under ’Selvhjælpsgrupper’ – ’ADHD’ eller kontakt os for en nærmere samtale.