Generelt om grupper

DSC_5026x

Her kan du læse om rammerne for, at deltage i en selvhjælpsgruppe hos Selvhjælp Herning. Under ’Selvhjælpsgrupper’ kan du se de grupper vi har på nuværende tidspunkt.

Det hjælper at få talt om problemerne

Er du et sted i dit liv hvor du har det svært, har du måske allermest brug for at blive lyttet til, og til at tale med nogle som kender samme udfordring.

Det har du mulighed for i en selvhjælpsgruppe. I en selvhjælpsgruppe mødes man om et fælles emne fx skilsmisse, sorg, ensomhed, selvudvikling eller lignende.

Vores grupper er ikke terapi eller behandling, men et tilbud om, at møde ligesindede, med hvem man kan erfaringsudveksle, dele oplevelser, tanker og følelser og støtte hinanden i svære situationer.

Vores grupper er et tilbud om hjælp til selvhjælp.

Du kan deltage, når du:

  • ønsker at tage ansvar for selv at skabe en positiv forandring
  • kan lytte, overskue og rumme at være en del af en gruppe
  • vil bidrage med egne erfaringer, oplevelser og historier til gavn og glæde for den enkelte selv og gruppen som helhed
  • Kan deltage med stabilt fremmøde

En selvhjælpsgruppe består typisk af 4-8 deltagere, samt en frivillig igangsætter. Den frivillige igangsætter deltager altid på de første møder og er uddannet i at sikre samspil og dynamik. Igangsætteren kan trække sig, når gruppen er i stand til at køre selv.
Gruppen mødes i vores lokaler på Fredensgade 14, 7400 Herning.

Fælles for alle vores grupper er, at vi forventer deltagerne møder stabilt, overholder tavshedspligt og tager fælles ansvar.

Tavshedspligt:

Det er vigtigt, at du i gruppen føler dig tryg og tør tale om alt. Derfor har alle i gruppen tavshedspligt, så det du deler og fortæller bliver i gruppen. Det gælder både oplevelser i gruppen og omkring de øvrige deltagere – også efter, at gruppen er ophørt. Som deltager fortæller du kun så meget, som du har lyst til.

Fælles ansvar:

For at få en gruppe til at fungere skal alle gøre en indsats. Jo mere du giver af dig selv, desto mere får du tilbage. Det er vigtigt, at alle møder hinanden med respekt for, at vi som mennesker er forskellige og derfor har forskellige opfattelser og handlemåder. Man respekterer hinandens holdninger og vurderer og dømmer ikke på hinandens fortællinger.