Alle indlæg af selvher

Kom til foredrag

D. 23. oktober kl. 19.00 i Frivillig centret Fredensgade 14, 7400 Herning

“Mit liv som mælkebøtte barn”

Et foredrag med et voksent barn af en alkoholiker

Kom og hør dette spændende fordrag med Anette Schmidt.

Fordraget er arrangeret i samarbejde med  Herning Frivilligcentret og koster kr. 20,- inkl kaffe. Der er begrænsede pladser…

Tilmelding  kan ske til Selvhjælp Herning på tlf: 5358 6588  senest 21 oktober kl. 14

Hyggelig eftermiddag

I sidste uge havde vi en rigtig hyggelig eftermiddag. Vi havde nemlig inviteret deltagerne i vores forskellige netværksgrupper til kaffe og kage i vores hyggelige lokaler…. Mangler du også et netværk så kontakt os og hør om mulighederne.

Kom Videre Mand foløb

Vi starter et nyt Kom Videre Mand forløb torsdag d. 19 september kl. 18-20.

Er du ramt af skilsmisse, stress , arbejdsløshed, sygdom eller forsøger du at redde parforholdet? Så er Kom Videre Mand noget for dig.

Gratis* afgrænset forløb med konkrete emner.

*for medlemmer af Selvhjælp Herning – et medlemskab koster 100,- kr om året.

Læs mere om forløbet her

Nogle gange bliver starten på en uge bare bedre…

Selvhjælp Herning har netop modtaget en donation på kr. 10.000,- fra en tilfreds og taknemmelig deltager i en af vores netværksgrupper. I Selvhjælp Herning er vi meget glade og stolte af den anerkendelse. Donationer som denne giver mulighed for at endnu flere, kan få gavn og glæde af vores selvhjælpsgrupper og netværksgrupper.

Generalforsamlig 2019

Selvhjælp Hernings generalforsamling 2019 blev afholdt onsdag d. 24. april. Traditionen tro blev generalforsamlingen afholdt i kantinen i Frivilligcentret.  De fremmøde hørte om årets aktiviteter i Selvhjælp Herning. Der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Formand Ulla Mortensen ønskede ikke at genopstille. Ulla fik stor tak for sit engagement i bestyrelsen . Jørn Johansen og Kim Lodahl blev valgt ind i bestyrelsen og Anne Marie Fårup ønskede kun at fortsætte som suppleant. Efter generalforsamlingen blev der serveret smørrebrød og lagkage.

Den nye bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Birthe Sturm Andersen

Næstformand: Kim Lodahl

Sekretær: Sinikka Kangad Larsen

Birthe Mygin Thorup

Jørn Johansen

Suppleant:  Anne Marie Fårup

Et referat fra generalforsamlingen kan læses her:

I vores årsberetning 2018  kan I  læse om alle aktiviteterne i Selvhjælp Herning og Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Årsb.-forside-2019.jpgom foreningens udvikling i 2018.

Kom Videre Mand – Nyt hold !!

Gruppeforløb KUN  for mænd og ledet af mænd.  8 mænd i 8 uger med 8 konkrete temaer.

Tag styringen i DIT liv!

 • Find fokus, 
 • Få overblik og
 • Se nye muligheder. 

Bliv bevist om, hvad du gerne vil og hvad der gør dig glad. Gruppeforløb KUN  for mænd og ledet af mænd.  8 mænd i 8 uger med 8 konkrete temaer.

Vi starter nyt hold tirsdag d. 17. september 2019
Meld dig til, hvis det er nu du vil videre – med mere livsmod, glæde og styring i eget liv.

Kontakt os på tlf. 5358 6588 eller på kontakt@selvhjaelpherning.dk

Generalforsamling 2019 d. 24. april, kl. 17:00

Den ordinære generalforsamling afholdes i Herning Frivillig Centers kantine
Fredensgade 14, i Herning. (Dagsordenen vises nederst)

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement og afhensyn hertil, beder vi om tilmelding – senest 10. april på telefon 5358 6588 eller på mail: kontakt@selvhjaelpherning.dk

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag sendes til kontakt@selvhjaelpherning.dk

Eventuelle indkomne forslag sendes ud til medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Du har stemmeret på generalforsamlingen, når du har betalt kontingent  for 2019  –  kr. 100,- Kontingent kan indbetales på foreningens konto i Ringkøbing Landbobank

reg.nr. 7670 kontonr. 0001276588 – Husk tydelig navn

Dagsorden for Generalforsamlingen i Selvhjælp Herning

Onsdag d. 24. april 2019 kl.17.00

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Orientering fra koordinator
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budgettet for 2019
 5. Fastsættelse af kontingent for 2020
  Bestyrelsen foreslår at medlemskontingentet på 100 kr. pr. medlem forbliver uændret.
 1. Indkomne forslag:
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ulla Mortensen ønsker ikke genvalg
  Birthe Sturm Andersen ønsker genvalg
  Sinikka Kangas Larsen ønsker genvalg
  Anna Marie Faarup fratræder bestyrelsen
  Birthe Mygind Thorup er ikke på valg
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Kroniske smerter – Fibromyalgi

Lever du en hverdag med kroniske smerter eller Fibromyalgi? Og har du lyst til at mødes med andre, der helt præcis ved, hvordan du har det og hvilke udfordringer du møder? Så har vi en aktuel selvhjælpsgruppe, hvor alle ved hvad det vil sige at være træt, støjfølsom have svært ved at koncentrere sig i længere tid ad gangen…
Kontakt os, hvis du ønsker at deltager eller hvis du kender én som måske kan have glæde af dette tilbud.