Alle indlæg af selvher

Nogle gange bliver starten på en uge bare bedre…

Selvhjælp Herning har netop modtaget en donation på kr. 10.000,- fra en tilfreds og taknemmelig deltager i en af vores netværksgrupper. I Selvhjælp Herning er vi meget glade og stolte af den anerkendelse. Donationer som denne giver mulighed for at endnu flere, kan få gavn og glæde af vores selvhjælpsgrupper og netværksgrupper.

Generalforsamlig 2019

Selvhjælp Hernings generalforsamling 2019 blev afholdt onsdag d. 24. april. Traditionen tro blev generalforsamlingen afholdt i kantinen i Frivilligcentret.  De fremmøde hørte om årets aktiviteter i Selvhjælp Herning. Der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Formand Ulla Mortensen ønskede ikke at genopstille. Ulla fik stor tak for sit engagement i bestyrelsen . Jørn Johansen og Kim Lodahl blev valgt ind i bestyrelsen og Anne Marie Fårup ønskede kun at fortsætte som suppleant. Efter generalforsamlingen blev der serveret smørrebrød og lagkage.

Den nye bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Birthe Sturm Andersen

Næstformand: Kim Lodahl

Sekretær: Sinikka Kangad Larsen

Birthe Mygin Thorup

Jørn Johansen

Suppleant:  Anne Marie Fårup

Et referat fra generalforsamlingen kan læses her:

I vores årsberetning 2018  kan I  læse om alle aktiviteterne i Selvhjælp Herning og Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Årsb.-forside-2019.jpgom foreningens udvikling i 2018.

Kom Videre Mand – Nyt hold !!

Gruppeforløb KUN  for mænd og ledet af mænd.  8 mænd i 8 uger med 8 konkrete temaer.

Tag styringen i DIT liv!

 • Find fokus, 
 • Få overblik og
 • Se nye muligheder. 

Bliv bevist om, hvad du gerne vil og hvad der gør dig glad. Gruppeforløb KUN  for mænd og ledet af mænd.  8 mænd i 8 uger med 8 konkrete temaer.

Vi starter nyt hold tirsdag d. 17. september 2019
Meld dig til, hvis det er nu du vil videre – med mere livsmod, glæde og styring i eget liv.

Kontakt os på tlf. 5358 6588 eller på kontakt@selvhjaelpherning.dk

Generalforsamling 2019 d. 24. april, kl. 17:00

Den ordinære generalforsamling afholdes i Herning Frivillig Centers kantine
Fredensgade 14, i Herning. (Dagsordenen vises nederst)

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement og afhensyn hertil, beder vi om tilmelding – senest 10. april på telefon 5358 6588 eller på mail: kontakt@selvhjaelpherning.dk

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag sendes til kontakt@selvhjaelpherning.dk

Eventuelle indkomne forslag sendes ud til medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Du har stemmeret på generalforsamlingen, når du har betalt kontingent  for 2019  –  kr. 100,- Kontingent kan indbetales på foreningens konto i Ringkøbing Landbobank

reg.nr. 7670 kontonr. 0001276588 – Husk tydelig navn

Dagsorden for Generalforsamlingen i Selvhjælp Herning

Onsdag d. 24. april 2019 kl.17.00

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Orientering fra koordinator
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budgettet for 2019
 5. Fastsættelse af kontingent for 2020
  Bestyrelsen foreslår at medlemskontingentet på 100 kr. pr. medlem forbliver uændret.
 1. Indkomne forslag:
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ulla Mortensen ønsker ikke genvalg
  Birthe Sturm Andersen ønsker genvalg
  Sinikka Kangas Larsen ønsker genvalg
  Anna Marie Faarup fratræder bestyrelsen
  Birthe Mygind Thorup er ikke på valg
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Kroniske smerter – Fibromyalgi

Lever du en hverdag med kroniske smerter eller Fibromyalgi? Og har du lyst til at mødes med andre, der helt præcis ved, hvordan du har det og hvilke udfordringer du møder? Så har vi en aktuel selvhjælpsgruppe, hvor alle ved hvad det vil sige at være træt, støjfølsom have svært ved at koncentrere sig i længere tid ad gangen…
Kontakt os, hvis du ønsker at deltager eller hvis du kender én som måske kan have glæde af dette tilbud.

TUSIND TAK

TUSIND TAK!

I Selvhjælp Herning bliver vi både glade og ydmyge, når virksomheder, loger, fonde eller private betænker os med donationer til gavn for vores arbejde. Pengene giver muligheder og gør, at vi kan hjælpe mange flere til at hjælpe sig selv – både børn, unge og voksne… 

I slutningen af 2018 fik vi flotte donationer fra

 • Odd Fellow Søsterloge nr. 27 Heden,  
 • Maria-logen Nr. 3 A.R.

Endnu en gang tak for bidraget. Det er dejligt at mærke, at vi har lokal opbakning.

Ligeledes har vi fået en donation fra Inger Bech, som helt privat ønsker at støtte vores arbejde – Tusind tak !

Nyt hold Mindfulness og stresshåndtering

Den 11. februar 2019 kl.17:00 til 19:00 starter vi et 5-ugers gruppeforløb Mindfulness og Stresshåndtering

Gruppen er for dig som oplever og kæmper med stress som en del af hverdagen.

Vi deler tanker og erfaringer og arbejder med 6 fastlagte emner.

I gruppen max. 6 personer arbejder vi med,hvordan mindfulness kan bruges til at håndtere stress, og hvordan du kan være nærværende og træffe sunde valg i din dagligdag.

Forløbet kræver ingen erfaring med mindfulness og yoga – det forudsætter kun, at du deltager med åbenhed og nysgerrighed, og at du ønsker at arbejde med dig selv undervejs i forløbet.

Kontakt os på 5358 6588 for at høre, om gruppen er det rigtige for dig og om der stadig er plads på holdet som starter d. 4 februar 2019 17:00 -19:00

Læs mere her

Frivillig til vores Trivselsgrupper for børn

Selvhjælps Hernings Trivselsgrupper for børn er en mega succes – Derfor søger vi flere frivillige gruppeledere.

Selvhjælp Herning samarbejder med flere af Hernings folkeskoler om at udbyde Trivselsgrupper for børn og unge.

Der findes forskellige grupper: Skilsmissegrupper, sorggrupper, samtalegrupper. Derudover har vi grupper, som kører på tværs af de enkle skoler, det gælder bl.a. ADHD mestring. Alle grupper har det formål at give børn et rum, hvor de trygt kan tale om det, som er svært.

Hvem er du?

Har du interesse for børns udvikling og deres trivsel og er du interesseret i gruppedynamikken med børn og unge. Har du ligeledes lyst til at tale med børn om deres udfordringer, så grib muligheden og bliv frivillig gruppeleder – med garanti bliver du menneskelig beriget.

Vi tilbyder:

Du får et introduktion- og oplæringsforløb, som vil klæde dig på til opgaven. Du vil arbejde sammen med en erfaren gruppeleder og I vil altid være to sammen om en gruppe.

 • Du vil opnå viden, faglighed og erfaring.
 • Vi tilbyder dig regelmæssig supervision, og kvalificering kurser.
 • Et fagligt fællesskab med andre frivillige gruppeleder.

Interesseret:

Har du lyst til at udføre frivilligt arbejde og lyder ovenstående som noget for dig? Så kontakt os for en uddybende samtale, hvor vi kan forventnings afstemme og eventuel indlede et samarbejde.

Selvhjaelp Herning

 • kontakt@selvhjaelpherning.dk
 • 5358 6588