Fibromyalgi

Fibromyalgi er for mange stadig en relativ ukendt diagnose og nogle oplever, at det kan være svært for deres omgangskreds, at forstå sygdommen og de udfordringer den giver i hverdagen.
Lider du af fibromyalgi skal du både håndtere selve sygdommen og de mange konsekvenser, den ofte medfører for dit liv arbejdsmæssigt og socialt.
I gruppen vil du møde andre som kender til disse problematikker, I vil kunne sparre med hinanden, erfaringsudveksle, støtte og inspirere hinanden til nye handlemuligheder.