Hvem er vi?

Selvhjælp Herning er en frivillig social forening, der har eksisteret i mere end 30 år.
Vi er en organisation bestående af en bestyrelse, en koordinator, to administrative medarbejdere, samt flere frivillige.

Vi har kontor og mødelokaler i 'Codan-hus' hos Frivillig Center Herning, Fredensgade 14.

Vi danner selvhjælpsgrupper og netværksgrupper ud fra aktuelle og efterspurgte emner og vi er også proaktive i forhold til målgrupper, der mangler tilbud i det offentlige system. Derudover tilbyder vi individuelle samtaler.

Foreningens primære økonomiske midler kommer fra Herning Kommune og fra Socialministeriet. Herudover udgør sponsorater et mindre beløb.

Vi har ca. 100 medlemmer, der støtter op om vores arbejde og betaler 100 kr. årligt i medlemskontingent.

Der er pt. 40 selvhjælpsorganisationer i Danmark. Selvhjælp Herning er medlem af FriSe, som er en landsdækkende medlemsorganisation.

Værdier for selvhjælp:

  • Frivillighed
  • Gensidighed
  • Ligeværdighed
  • Medmenneskelighed
  • Fortrolighed
  • Udvikling