Hvem er vi?

Selvhjælp Herning er en frivillig social forening, der har eksisteret i mere end 25 år.
Vi er en organisation bestående af en bestyrelse, en koordinator, to administrative medarbejdere, samt flere frivillige.

Vi har kontor og mødelokaler i 'Codan-hus' hos Frivillig Center Herning, Fredensgade 14.

Vi danner selvhjælpsgrupper og netværksgrupper ud fra aktuelle og efterspurgte emner og vi er også proaktive i forhold til målgrupper, der mangler tilbud i det offentlige system. Derudover tilbyder vi individuelle samtaler.

Foreningens primære økonomiske midler kommer fra Herning Kommune og fra Socialministeriets Puff-midler.

Herudover udgør sponsorater et mindre beløb.

Vi har ca. 100 medlemmer, der støtter op om vores arbejde og betaler 100 kr. årligt i medlemskontingent.

Der er pt. 40 selvhjælpsorganisationer i Danmark. Selvhjælp Herning er medlem af FriSe, som er en landsdækkende medlemsorganisation.

Værdier for selvhjælp:

  • Frivillighed
  • Gensidighed
  • Ligeværdighed
  • Medmenneskelighed
  • Fortrolighed
  • Udvikling