Generalforsamlig 2019

Selvhjælp Hernings generalforsamling 2019 blev afholdt onsdag d. 24. april. Traditionen tro blev generalforsamlingen afholdt i kantinen i Frivilligcentret.  De fremmøde hørte om årets aktiviteter i Selvhjælp Herning. Der blev valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Formand Ulla Mortensen ønskede ikke at genopstille. Ulla fik stor tak for sit engagement i bestyrelsen . Jørn Johansen og Kim Lodahl blev valgt ind i bestyrelsen og Anne Marie Fårup ønskede kun at fortsætte som suppleant. Efter generalforsamlingen blev der serveret smørrebrød og lagkage.

Den nye bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Birthe Sturm Andersen

Næstformand: Kim Lodahl

Sekretær: Sinikka Kangad Larsen

Birthe Mygin Thorup

Jørn Johansen

Suppleant:  Anne Marie Fårup

Et referat fra generalforsamlingen kan læses her:

I vores årsberetning 2018  kan I  læse om alle aktiviteterne i Selvhjælp Herning og Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Årsb.-forside-2019.jpgom foreningens udvikling i 2018.