Alle indlæg af selvher

Nyt mindfulnessforløb

Så er vi igen klar til at starte et mindfulnessforløb.

Forløbet starter mandag d. 27. september kl. 16.30-18.30.

Forløbet er for dig, som gerne vil arbejde med at finde indre ro og balance i hverdagen samt acceptere hvor du er, mærke dig selv og sætte grænser.

I forløbet vil du gennem samtale og mindfullnessøvelser få mulighed for at fjerne tankemylder og finde ro og stille nærvær i et fællesskab med andre. Forløbet er også en god mulighed for dig, som står på venteliste til at komme i en anden gruppe.

Vi mødes én gang om ugen over 12 uger. Forløbet ledes af en uddannet mindfullnessinstruktør.

Der er begrænsede pladser.

Det er gratis at deltage for Selvhjælp Hernings medlemmer. Medlemskab koster 100 Kr./året.

Kontakt os for at høre mere.

Årets generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 16. september 2021 kl. 17.00, i Selvhjælp Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning.

Vi starter den ordinære generalforsamling kl.17.00 og slutter med et let traktement.

Vi sørger for at der er god afstand mellem deltagerne på dagen ligesom, at al forplejning serveres individuelt for at beskytte mod coronasmitte.

Dagsordenen for generalforsamlingen findes nedenfor, og vi gør opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag sendes til nedenstående mailadresse.

Eventuelle forslag vil blive fremsendt til foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Man har stemmeret på generalforsamlingen, når man har betalt kontingent for 2021, som udgør 100 kr. pr. medlem.

Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto i

Ringkøbing Landbobank reg. nr. 7670 konto nr. 0001276588

mobil Pay 318203

Husk tydelig angivelse af afsenders navn.

Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding til kontoret på tlf.: 53 58 65 88 eller på e-mail: kontakt@selvhjaelpherning.dk senest den 13. september 2020.

Obs. Generalforsamlingen gennemføres kun, så længe dette er i overensstemmelse med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Du hører fra os igen, hvis der sker ændringer i forhold til ovenstående.

 

Dagsorden for Generalforsamlingen

Selvhjælp Herning

Torsdag d. 16. september 2021 kl.17.00

 

 1. Valg af dirigent og stemmetællere

 

 1. Bestyrelsens beretning

 

 1. Orientering fra koordinator

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budgettet for 2021

 

 1. Fastsættelse af kontingent for 2022

 

Bestyrelsen foreslår at medlemskontingentet på 100 kr. pr. medlem forbliver uændret.

 

 1. Indkomne forslag:

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Birthe Sturm Andersen ikke på valg

Birthe Mygind Thorup ikke på valg

Sinikka Kangas Larsen – ønsker ikke genvalg

Kim Lodal – ønsker ikke genvalg

Jørn Johansen ønsker genvalg

Bestyrelsen anbefaler Else Marie Eriksen til bestyrelsen og Dorthe Rosenkrans Sørensen som kandidat til suppleantposten

 1. Valg af revisor
 1. Evt

Indkaldelse til generalforsamling

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 16. september 2021 kl. 17.00, i Selvhjælp Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning.

Vi starter den ordinære generalforsamling kl.17.00 og slutter med et let traktement.

Vi sørger for at der er god afstand mellem deltagerne på dagen ligesom, at al forplejning serveres individuelt for at beskytte mod coronasmitte.

Dagsordenen for generalforsamlingen er vedhæftet, og gør opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag sendes til nedenstående mailadresse.

Eventuelle forslag vil blive fremsendt til foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Man har stemmeret på generalforsamlingen, når man har betalt kontingent for 2021, som udgør 100 kr. pr. medlem.

Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto i

Ringkøbing Landbobank reg. nr. 7670 konto nr. 0001276588

mobil Pay 318203

Husk tydelig angivelse af afsenders navn.

Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding til kontoret på tlf.: 53 58 65 88 eller på e-mail: kontakt@selvhjaelpherning.dk senest den 13. september 2020.

Obs. Generalforsamlingen gennemføres kun, så længe dette er i overensstemmelse med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Du hører fra os igen, hvis der sker ændringer i forhold til ovenstående.

Et Skridt Videre

D. 1. september kl 18-20 starter vi et nyt mestingsforløb for personer med ADHD. Forløbet hedder “Et Skridt Videre”.

I mestringsforløbet mødes en gruppe voksne med ADHD en gang om ugen i 10 uger. Forløbet følger et fast program med et nyt emne hver gang – og der er fokus på ADHD, hvordan man mestrer hverdagens praktiske udfordringer og får en mere struktureret og overskuelig hverdag. Forløbet er et selvhjælpsforløb, hvor der lægges stor vægt på deltagernes erfaringsudveksling og mindre vægt på undervisning.

Program for forløbet:
uge 1 : Introduktion til forløbet og kort om ADHD
uge 2 : ADHD
uge 3 : Bliv ven med din ADHD – fokus på accept, erkendelse og indsigt
uge 4 : Hverdagen med ADHD og angst
uge 5 : Struktur på hverdagen – fokus på tidsstyring og kalenderbrug
uge 6 : Husarbejde – fokus på rengøring, tøjvask og oprydning
uge 7 : Kommunikation – fokus på samtale, samarbejde og konflikter
uge 8 : Sociale relationer – fokus på forholdet til venner, familie og sociale arrangementer
uge 9 og 10 : Valgfrit emne

Kontakt os hvis du med.

Formidlere søges til skolebesøg

Vi søger to dygtige formidlere, som vil være med til at bryde tabuer om psykisk sygdom og støtte børn med psykisk sygdom inde på livet.

Sammen med en anden frivillig kommer du på besøg i folkeskoler i Herning Kommune med et kort oplæg, som har til hensigt at skabe dialog mellem eleverne omkring psykisk/ kronisk fysisk sygdom.

Din opgave som formidler:

 • At formidle, skabe åbenhed og aftabuisere omkring psykisk/kronisk fysisk sygdom
 • At inddrage eleverne og rumme det uforudsete
 • At være i dialog med eleverne omkring deres refleksioner
 • Min. 5 skolebesøg af 90 min varighed. Vi kan tilpasse skolebesøgene efter dit skema.

Vi tilbyder dig:

 • Introduktion/oplæring, som vil ruste dig til opgaven
 • Fleksibilitet i fht hvilke dage der passer dig tage på skolebesøg
 • Løbende opfølgning og evt. supervision
 • Et spændende frivilligt arbejde, hvor du kan gøre en forskel for børn/unge
 • Et godt sted at opnå erfaring og bruge dine kompetencer
 • Mulighed for socialt samvær med andre frivillige.

Vi forventer af dig:

 • At du har mulighed for at holde oplæg i skoletiden dvs. dagstimerne
 • At du har erfaring med at arbejde med børn/unge
 • At du kan tale om svære tanker og følelser i gruppen
 • At du kan sætte grænser, skabe ro og struktur
 • At du kan sætte dig ind i det materiale du arbejder med
 • At du kan samarbejde med andre faggrupper

Sommerferie-lukket

Sommeren er her, så derfor holder kontoret ferielukket fra mandag d. 12. juli til og med mandag d. 2. august 2021.

I denne periode kan vores grupper forsat benytter mødelokalerne – husk blot jeres nøglechip.

Vi ønsker jer alle en god sommer.

Trivselsgruppelederkursus

Torsdag d. 1. juli var 14 frivillige og skolemedarbejdere på trivselsgruppelederkursus. Det var en skøn dag fyldt med givende samtaler, brændende engagement, læring og øvelser.

Ud af de 14 deltagere var tre af dem frivillige fra FrivilligVest som også tilbyder trivselsgrupper i Ringkøbing-Skjern Kommune. Når vi hos Selvhjælp Herning afholder introkurser for frivillige, så inviterer vi gerne frivillige med fra andre selvhjælpsforeninger. Det er en god måde at bakke op om selvhjælpsarbejdet på tværs af regionen.

Tak til alle deltagere for at gøre dagen noget særligt – vi glæder os til at følge jeres arbejde ude på skolerne efter sommerferien.

Hyggelig sommerpicnic

Onsdag d. 30. juni var alle vores skønne frivillige inviteret til hyggelig sommerpicnic i Kirsebærhaven foran Selvhjælp Hernings kontorer. 
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi fik lækre forfriskninger og fik ønsker hinanden en god sommerferie. Vi gjorde det samme sidste år og vi synes det er sådan et rart og afslappet koncept, så måske vi skal gøre det til en tradition.

Sommerpicnic i Kirsebærhaven

Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer vores skønne frivillige til sommerpicnic onsdag d. 30. juni kl. 14.30-16.30 i Kirsebærhaven på plænen udenfor Fredensgade 14.

Kom og hils på dine medfrivillige, få lidt godt til ganen og ønsk hinanden god sommer. Vi glæder os til at se dig.

Medbring gerne dit eget tæppe.

Tilmelding hurtigt muligt, dog senest d. 27. juni på tlf. 53 58 65 88 eller kontakt@selvhjaelpherning.dk

Ugens deltager

Tag godt imod ugens deltager, som ønsker at være anonym.

Ugens deltager er med i vores gruppe for forældre til psykisk sårbare børn. Hun fortæller her, om hvad hun får ud af at være i en gruppe hos Selvhjælp Herning:

”Jeg har været med i gruppen siden den startede i sommeren 2020. I gruppen har jeg mulighed for at være blandt andre, som er i samme situation som mig. Under coronanedlukningen savnede jeg allermest samværet med de andre, men da det blev tilladt marts begyndte vi at mødes udendørs.”

Læs mere om vores grupper for pårørende til psykisk sårbare HER.

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
UGENS DELTAGER er en serie på Selvhjælp Hernings hjemme- og facebookside. Vi vil hver uge dele en ny fortælling fra en af vores over 200 voksne gruppedeltagere.
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚