Hvem er vi?

Selvhjælp Herning er en frivillig social forening, der har eksisteret i mere end 30 år.
Vi er en organisation bestående af en bestyrelse, en koordinator, to administrative medarbejdere, samt flere frivillige.

Årligt driver vi omkring 60 selvhjælpsgrupper, heraf 17 for børn og unge. Knap 400 mennesker får hvert år glæde af at komme i en gruppe hos Selvhjælp Herning. Vi har ca. 50 aktive frivillige, som primært er igangsættere i grupperne, men som også hjælper med koordinering, telefonpasning, kontorarbejde, bestyrelsesarbejde og planlægning og afvikling af arrangementer.

Vi danner selvhjælpsgrupper og netværksgrupper ud fra aktuelle og efterspurgte emner, og vi er også proaktive i forhold til målgrupper, der mangler tilbud i det offentlige system. Derudover tilbyder vi individuelle samtaler.

Foreningens primære økonomiske midler kommer fra Herning Kommune og fra Socialministeriet. Herudover udgør sponsorater et mindre beløb.

Vi er en medlemsbaseret organisation. Et medlemskab koster 100 kr. årligt i medlemskontingent. Læs mere HER.

Der er pt. 40 selvhjælpsorganisationer i Danmark. Selvhjælp Herning er medlem af FriSe, som er en landsdækkende medlemsorganisation.