fbpx

Pårørende til hjerneskadede

Når et familiemedlem bliver hjerneskadet, ændres livet radikalt for hele familien, og det kan være svært både for familien selv og dennes omgivelser, at forstå og takle den nye livssituation.
I selvhjælpsgruppen vil du møde andre, der står med lignende udfordringer som dig selv, og der vil derfor være grundlæggende forståelse for din situation. I gruppen vil I støtte og inspirere hinanden i hvordan udfordringerne kan takles. Og I vil kunne støtte hinanden i, at lære at mestre et liv, som pårørende til en hjerneskadet med de udfordringer, det kan medføre.

Scroll to Top