fbpx

Skilsmissegruppe

En skilsmisse/separation kan være svær, at komme igennem alene. Det kan være vanskeligt, at forholde sig til den ændrede livssituation man står i og mange bekymringer og tanker om fremtiden, børn og familie kan fylde. Måske oplever man en følelse af sorg.
At blive en del af en selvhjælpsgruppe kan være en hjælp til, at håndtere den nye livssituation og til at se nye handlemuligheder.
Du vil få et forum, hvor du kan vende tanker og følelser med andre, som har nogenlunde samme udfordringer. Dette kan mindske følelsen af, at være alene og der vil være en grundlæggende forståelse for din situation. Samtidigt kan gruppen være med til at danne ramme for et nyt, trygt netværk.

Scroll to Top