fbpx

Indkaldelse til generalforsamling

Selvhjælp Herning indkalder til ordinær generalforsamling onsdag d. 16. september 2020 kl. 17.00, i Selvhjælp Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning. Vi starter i den gamle øjenlægeklinik.

Vi starter den ordinære generalforsamling kl. 17.00 og slutter med et let traktement.

Vi sørger for at der er god afstand mellem deltagerne på dagen ligesom, at al forplejning serveres individuelt for at beskytte mod coronasmitte.

 Dagsordenen for generalforsamlingen findes nedenfor, og vi gør opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

 Eventuelle forslag sendes til nedenstående mailadresse.

 Eventuelle forslag vil blive fremsendt til foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 Man har stemmeret på generalforsamlingen, når man har betalt kontingent for 2020, som udgør 100 kr. pr. medlem.

 Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto i

Ringkøbing Landbobank reg. nr. 7670 konto nr. 0001276588

mobil Pay 318203

Husk tydelig angivelse af afsenders navn.

 Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding til kontoret på tlf.: 53 58 65 88 eller på e-mail: kontakt@selvhjaelpherning.dk senest den 9. september 2020.

 Obs. Generalforsamlingen gennemføres kun, så længe dette er i overensstemmelse med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Du hører fra os igen, hvis der sker ændringer i forhold til ovenstående. 

Dagsorden for Generalforsamlingen

Selvhjælp Herning

Onsdag d. 16. september 2020 kl.17.00

1.       Valg af dirigent og stemmetællere

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Orientering fra koordinator

4.       Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budgettet for 2020

5.       Fastsættelse af kontingent for 2021 

Bestyrelsen foreslår at medlemskontingentet på 100 kr. pr. medlem forbliver uændret. 

6.       Indkomne forslag:

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

Birthe Sturm Andersen ønsker genvalg

 

Birthe Mygind Thorup ønsker genvalg

 

Sinikka Kangas Larsen ikke på valg

 

Kim Lodal ikke på valg

 

Jørn Johansen ikke på valg

 

Anna Marie Faarup suppleant – ønsker ikke genvalg

 

Bestyrelsen anbefaler Else Marie Eriksen som kandidat til suppleantposten

 

8.       Valg af revisor

9.       Eventuelt.

Scroll to Top