Pårørende til mennesker med parkinson

Er du pårørende til en med parkinson? Oplever du forandringer i hverdagen? Oplever du, at andre har svært ved at forstå din/jeres situation? Har du lyst til at dele tanker og erfaringer med andre i samme situation? Så kom med i en selvhjælpsgruppe for pårørende til mennesker med parkinson.

I selvhjælpsgruppen vil du møde andre, der står med de samme udfordringer, og der vil derfor være en grundlæggende forståelse for din situation. I gruppen hjælpes I ad med at tackle udfordringerne og støtte hinanden i at lære at mestre et liv som pårørende til en senhjerneskadet.

Selvhjælpsgruppen mødes som regel ca. 2 timer hver 14. dag i lokalerne hos Selvhjælp Herning.
Gruppen bygger på gensidighed, ligeværdighed og medmenneskelighed. Alle har tavshedspligt.
Gruppen understøttes af 1-2 frivillige.

Det er gratis at deltage i gruppen for Selvhjælp Hernings medlemmer. Et medlemskab koster 100 kr.