Pårørende til psykisk sårbare

Er du samlever, forælder eller på anden måde tæt pårørende til et menneske, som er psykisk sårbar? Føler du dig magtesløs og alene med dine frustrationer? Oplever du, at andre kan have svært ved at forstå din situation? Har du lyst til at dele tanker og erfaringer med andre i samme situation? Så kan selvhjælpsgruppen ”Pårørende til voksne med psykisk sårbarhed” være noget for dig.

Man kan, som pårørende til et menneske med psykiske problemer, blive kastet ud i situationer, der er svære at håndtere. Det er svært at vide, hvordan man hjælper og støtter bedst. Bekymringer, frustrationer og magtesløshed kan blive en del af livet for de pårørende.

I en selvhjælpsgruppe vil du møde andre, som står i samme situation, og der vil derfor være en grundlæggende forståelse for hinanden. I kan give hinanden støtte, og hjælpes ad med at tackle udfordringerne.

På møderne udveksler I erfaringer og snakker om problemstillinger som f.eks.:

– Andre kan ikke se, der er ”noget i vejen” – men du/I kan.
– Hvordan får man den bedste hjælp fra behandlersystemet?
– Kan bekymring og hjælp fra de pårørendes side blive ”for meget”?
– Skal man nogen gange sige fra – og i så fald hvordan?
– Hvordan støtter man den psykisk syge bedst?
– Hvordan kan man leve sit eget liv godt – på trods af omstændighederne?

Selvhjælpsgruppen mødes som regel ca. 2 timer en gang om ugen i lokalerne hos Selvhjælp Herning.
Gruppen bygger på gensidighed, ligeværdighed og medmenneskelighed. Alle har tavshedspligt.
Gruppen understøttes af 1-2 frivillige.

For at deltage skal du være medlem af Selvhjælp Herning. Et medlemskab som koster 100 kr. årligt. Læs mere her.
Er du interesseret i at høre nærmere? Kontakt os endelig.