Effekten af selvhjælp

'Jeg har fået større indsigt i den situation, jeg er i'
'Jeg føler mig gladere, end inden jeg startede i gruppen'
'Jeg er blevet bedre til at acceptere min situation'
'Jeg er blevet bedre til at fortælle andre hvordan jeg har det'.                        
Citater fra deltagere

Ud over det sundhedsfremmende aspekt skaber selvhjælpsgrupper social kapital med deltagelsen i ligeværdige og gensidige fællesskaber.

Ved at tage ansvar for sin egen situation og søge hjælp og støtte til at skabe og vedligeholde en positiv forandring bliver deltagerne i selvhjælpsgruppe til aktive medborgere, der oplever, at deres bidrag har værdi og betydning.

Selvhjælpsmetoden skaber mod og tro på, at deltageren selv kan skabe positive forandringer – sammen med andre. Det giver mening, glæde og livskvalitet for den enkelte at tage et personligt, socialt og medmenneskeligt ansvar.

Deltagerne fortæller:

  • - at de får større tro på sig selv
  • - at de får overblik over en svær situation
  • - at de får hjælp til at begynde en proces, der skaber positive forandringer
  • - at de opdager, at andre har det ligesom dem selv