Om selvhjælp

Selvhjælp er en metode, som tager udgangspunkt i menneskets egen handlekraft og egne ressourcer. Selvhjælp er en anerkendt og effektfuld metode, der gør det muligt for det enkelte menneske selv, at øge sin trivsel, sundhed, og handlekraft – sammen med andre.

I selvhjælp tror vi på, at mennesker kan arbejde med sig selv og udvikle sig, i mødet med andre, som står, eller har stået, i en lignende situation. Vi tror på, at de fleste mennesker kan bearbejde krise og lidelse, ved at der bliver plads til den – når vi bliver mødt og set i den. I mødet med andre i samme situation opstår der et inkluderende og ansvarsfuldt fællesskab, hvor den enkelte kan genvinde sine ressourcer og opbygge den nødvendige handlekraft, samt troen på, at vi sammen kan skabe positive forandringer.
Selvhjælp er, at vide man ikke er alene, fordi der er nogle at ’gå vejen’ sammen med.

Selvhjælp er ikke professionel behandling, men en mulighed for at sætte ord på sine tanker og følelser og dele sine erfaringer med andre

I Selvhjælp Herning arbejder vi med selvhjælp gennem selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, trivselsgrupper for børn og gennem individuelle samtaler. Læs mere om at deltage her:

- At deltage i selvhjælpsgrupper.
Læs mere her

- At deltage i netværksgruppe.
Læs mere her

- At få en personlig samtale.
Læs mere her

- At deltage i trivselsgrupper for børn.
Læs mere her