Skilsmisse eller Angst/depression/stress

Vi er i gang med at danne nye grupper til skilsmisse og angst/depression/stress.
Er du ramt i hverdagen med en af de to emner (eller noget helt andet), så kom med i en Selvhjælps gruppe her hos os og få mere trivsel og handlekraft i din hverdag. Du vil opleve du ikke er alene, da du er sammen med andre i en lignende situation.

Kontakt os på tlf. 5358 6588 eller kontakt@selvhjaelpherning.dk

Vi glæder os til at hjælpe dig videre.