Sorggruppe for børn

At miste én man har nær, giver ofte store forandringer i hverdagen. Det kan være svært både for barnet og dets omgivelser at forstå og tackle den nye livssituation.

I trivselsgruppen vil barnet møde andre børn, der står med lignende udfordringer.

Gruppen vil hjælpes ad med at tackle udfordringerne, og støtte hinanden i den proces det er at komme godt i gang med livet igen efter tabet af en nærtstående.

Selvhjælp Herning tilbyder sorggrupper for børn på 0.-6. klassetrin. Børn på 7.-10. klassetrin henvises til UngHerning, som også tilbyder sorggrupper.

Trivselsgruppen mødes som regel ca. 2 timer hver uge hos Selvhjælp Herning.
Gruppen bygger på gensidighed, ligeværdighed og medmenneskelighed. Alle har tavshedspligt.
Gruppen understøttes af 1-2 frivillige, uddannede trivselsgruppeledere.

Er du interesseret i at høre nærmere? Kontakt os endelig.