Sorggrupper

At miste én man har nær, giver ofte store forandringer i hverdagen. Det kan være svært både for sig selv og sine omgivelser at forstå og tackle den nye livssituation. Måske er det en samlever, en forælder eller et barn, du har mistet?

I selvhjælpsgruppen vil du møde andre, der står med lignende udfordringer, og der vil derfor være en grundlæggende forståelse for din situation.
I gruppen vil I hjælpes ad med at tackle udfordringerne, og støtte hinanden i den proces det er at komme godt i gang med livet igen efter tabet af en nærtstående.
På møderne udveksles erfaringer og problemstillinger som for eksempel:

  • Hvordan får jeg skabt en meningsfuld hverdag?
  • Hvordan tackler jeg savnet?
  • Hvordan bevarer jeg livsglæden?

Selvhjælpsgruppen mødes som regel ca. 2 timer en gang om ugen i lokalerne hos Selvhjælp Herning.
Gruppen bygger på gensidighed, ligeværdighed og medmenneskelighed. Alle har tavshedspligt.
Gruppen understøttes af 1-2 frivillige.

For at deltage skal du være medlem af Selvhjælp Herning. Et medlemskab koster 100 kr. årligt. Læs mere HER.
Er du interesseret i at høre nærmere? Kontakt os endelig.