Vision og mission

Mission
Der er et fællesskab – når du har brug for det.  

Vision
Vi er fremsynede i forhold til målgrupper og i udviklingen af nye tilbud, der tager udgangspunkt i aktuelle og efterspurgte emner.

Værdier
Vi anerkender at mennesker er unikke og har forskellige ønsker og behov. Vi møder andre med gensidighed, ligeværdighed og medmenneskelighed.

Formål
Vi tilbyder selvhjælps- og netværksgrupper til børn, unge og voksne med behov for hjælp og støtte i svære livssituationer. Vi tror på fællesskabet styrker den enkeltes handlekraft og livskvalitet.