fbpx

Hvad er selvhjælp?

En selvhjælpsgruppe er et fællesskab, hvor du vil møde andre, som står i en livssituation, som minder om din egen. Det kan fx være sorg, sygdom eller rollen som pårørende.

Her kan du være dig selv, give plads til det som er svært, samtidig med at du hjælper andre ved at lytte til deres fortællinger.

Her bringes mennesker sammen, så de har mulighed for at udveksle erfaringer og for at sætte ord på tanker og følelser samt mulighed for at lytte til og lære af de andre deltagere.

Se filmen til højre, hvor deltagere i en sorggruppe fortæller.

Samtale hjælper

Formålet med selvhjælpsgrupper er hverken terapi eller behandling, men et ligeværdigt møde mellem mennesker.

Med Selvhjælp kan de fleste mennesker bearbejde deres udfordringer, ved at skabe plads til den, og ved at blive mødt og set i den.
Selvhjælpsgruppens styrke er, at det er et rum, hvor deltagerne kan fortælle og lytte til de udfordringer, tanker og følelser, som er på spil, når livet slår knuder.

I mødet med andre i samme situation opstår der et inkluderende og ansvarsfuldt fællesskab. Deltagerene spejler sig i hinanden og føler sig derigennem mindre alene med deres tanker og følelser.

Ofte vil deltagerne opleve, at de igennem den fælles samtale i gruppen får et bedre overblik over deres situation og får inspiration til nye handlemuligheder.

For at kunne deltage i grupper, skal du være medlem af Selvhjælp Herning. Det koster 100 kr. årligt for alle over 18 år

Tavshedspligt

Det er vigtigt, at du i gruppen føler dig tryg og tør tale om alt. Derfor har alle i gruppen tavshedspligt, så det du deler og fortæller, bliver i gruppen.

Det gælder både oplevelser i gruppen og omkring de øvrige deltagere – også efter, at gruppen er ophørt.

Som deltager fortæller du kun så meget, som du har lyst til.

Sikre rammer for alle i gruppen

Gruppen kan sammensættes efter alder, fx børn, unge, voksne og ældre.

Deltagerne mødes om et fælles emne, fx sorg, ensomhed, selvudvikling, skilsmisse  eller det kan være fysiske aktiviteter, der er gruppens omdrejningspunkt

Det er gruppen, der selv beslutter f. eks. hvor ofte man vil mødes, hvor lang tid gruppen skal eksistere og om man vil acceptere nye deltagere.

På de første møder deltager 1-2 frivillige igangsættere, der er kvalificerede til at sætte grupper i gang.

Igangsætterne trækker sig først, når gruppen er i stand til at køre selv.

 

“Jeg har fået større indsigt i den situation, jeg er i”

“Jeg føler mig mere glad, end før jeg startede i gruppen.”

“Jeg er blevet bedre til at acceptere min situation.”

“Jeg er blevet bedre til at fortælle andre hvordan jeg har det”.  

– Citater fra deltagere

Selvhjælp Herning værdisæt

Gensidighed: Deltagerne får selvhjælp samtidig med, at de er med til at hjælpe de andre gruppedeltagere. Alle lytter og bliver lyttet til. Alle har ansvar for gruppen.

Ligeværdighed: Alle er lige uanset deres situation, mængde af overskud, afstand til krisen, osv. Det vil sige, at gruppens deltagere er ligestillede, og at der ikke sidder en udenforstående ekspert/behandler, som kommer med gode råd.

Medmenneskelighed: Selvhjælp er ikke terapi eller behandling, men nogen at gå vejen med, og i mødet med andre at finde styrken til at handle på egen situation. Deltagerne har selv ansvar for eget liv og beslutninger.

Frivillighed: Deltagerne skal selv ønske et forløb i en selvhjælpsgruppe, og det offentlige kan ikke henvise til grupperne.

Hos Selvhjælp Herning arbejder vi med selvhjælp gennem selvhjælpsgrupper, netværksgrupper og trivselsgrupper for børn.

Scroll to Top