fbpx

Hvem er vi?

Selvhjælp Herning er en frivillig social forening, der har eksisteret siden 1989. Årligt driver vi omkring 60 selvhjælpsgrupper, heraf 20 for børn og unge. Omkring 500 mennesker får hvert år glæde af at komme i en gruppe hos Selvhjælp Herning. 

Vi danner selvhjælpsgrupper og netværksgrupper ud fra aktuelle og efterspurgte emner, og vi er også proaktive i forhold til målgrupper, der mangler tilbud i det offentlige system. Derudover tilbyder vi individuelle samtaler.

Vi er en organisation bestående af en bestyrelse, en koordinator, to administrative medarbejdere, samt flere frivillige.

Vi har ca. 60 aktive frivillige, som primært er igangsættere i grupperne, men som også hjælper med koordinering, telefonpasning, kontorarbejde, bestyrelsesarbejde og planlægning og afvikling af arrangementer.

Foreningens primære økonomiske midler kommer fra Herning Kommune og fra Socialministeriet. Herudover udgør sponsorater et mindre beløb.

Vi er en medlemsbaseret organisation. Et medlemskab koster 100 kr. årligt i medlemskontingent. Se betalingsmuligheder her

Der er pt. 40 selvhjælpsorganisationer i Danmark. Selvhjælp Herning er medlem af FriSe, som er en landsdækkende medlemsorganisation.

De frivillige

De frivillige, man møder i grupperne og samtalerne, er nøje udvalgt og kvalificerede til opgaven. Det kræver ingen særlig faglighed eller erfaring at blive frivillig hos os, men det kræver personlige kvaliteter og evner samt løbende uddannelse og sparring på arbejdet.

Nye frivillige kommer til samtale, inden de starter.  Her vurderes det om den nye frivillige er egnet til opgaven. De frivillige deltager i:

  • Et introduktions- og oplæringsforløb
  • Løbende træning i arbejdet i form af fx kurser, netværksmøder og diskussionsaftener
  • Løbende supervision

Scroll to Top