fbpx

Hvad er en selvhjælpsgruppe?

Det hjælper at få talt om problemerne 

En selvhjælpsgruppe er et fællesskab, hvor du vil møde andre, som står i en livssituation, som minder om din egen. Det kan fx være sorg, sygdom eller rollen som pårørende

Selvhjælpsgruppens styrke er, at det er et rum, hvor deltagerne kan fortælle og lytte til de udfordringer, tanker og følelser, som er på spil, når livet slår knuder.

Her kan du være dig selv, give plads til det som er svært, samtidig med at du hjælper andre ved at lytte til deres fortællinger.

selvhjælpsgruppe

For at kunne deltage i grupper, skal du være medlem af Selvhjælp Herning. Det koster 100 kr. årligt. 

Gennem deltagelse i en selvhjælpsgruppe kan du opleve at få bedre overblik over din situation og finde ud af, at du ikke er alene med dine tanker og følelser. Du kan få inspiration og støtte til at skabe en forandring for dig selv.

Selvhjælpsgruppen mødes typisk to timer hver eller hver anden uge, og den bygger på gensidighed, ligeværd og anerkendelser.

Gruppen faciliteres i starten af en frivillig igangsætter, som har været på igangsætterkursus. Når gruppen er klar til det, trækker igangsætteren sig fra gruppen, og gruppen forsætter på egen hånd. Gruppen forsætter så længe, det giver mening for gruppens deltagere.

Tavshedspligt

Det er vigtigt, at du i gruppen føler dig tryg og tør tale om alt. Derfor har alle i gruppen tavshedspligt, så det du deler og fortæller, bliver i gruppen.

Det gælder både oplevelser i gruppen og omkring de øvrige deltagere – også efter, at gruppen er ophørt.

Som deltager fortæller du kun så meget, som du har lyst til.

Fælles ansvar

For at få en gruppe til at fungere skal alle gøre en indsats. Jo mere du giver af dig selv, desto mere får du tilbage.

Det er vigtigt, at alle møder hinanden med respekt for, at vi som mennesker er forskellige, og derfor har forskellige opfattelser og handlemåder.

Man respekterer hinandens holdninger og vurderer og dømmer ikke på hinandens fortællinger.

Sikre rammer for alle i gruppen

Gruppen kan sammensættes efter alder, fx børn, unge, voksne og ældre.

Deltagerne mødes om et fælles emne, fx sorg, ensomhed, selvudvikling, skilsmisse  eller det kan være fysiske aktiviteter, der er gruppens omdrejningspunkt

Deltagerne fortæller kun så meget, som de har lyst til

Det er gruppen, der selv beslutter, fx hvor ofte man vil mødes, hvor lang tid gruppen skal eksistere og om man vil acceptere nye deltagere

På de første møder deltager 1-2 frivillige igangsættere, der er kvalificerede til at sætte grupper i gang

Igangsætterne trækker sig først, når gruppen er i stand til at køre selv.

Scroll to Top