fbpx

Indkaldelse til generalforsamling

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 16. september 2021 kl. 17.00, i Selvhjælp Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning.

Vi starter den ordinære generalforsamling kl.17.00 og slutter med et let traktement.

Vi sørger for at der er god afstand mellem deltagerne på dagen ligesom, at al forplejning serveres individuelt for at beskytte mod coronasmitte.

Dagsordenen for generalforsamlingen er vedhæftet, og gør opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag sendes til nedenstående mailadresse.

Eventuelle forslag vil blive fremsendt til foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Man har stemmeret på generalforsamlingen, når man har betalt kontingent for 2021, som udgør 100 kr. pr. medlem.

Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto i

Ringkøbing Landbobank reg. nr. 7670 konto nr. 0001276588

mobil Pay 318203

Husk tydelig angivelse af afsenders navn.

Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding til kontoret på tlf.: 53 58 65 88 eller på e-mail: kontakt@selvhjaelpherning.dk senest den 13. september 2020.

Obs. Generalforsamlingen gennemføres kun, så længe dette er i overensstemmelse med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Du hører fra os igen, hvis der sker ændringer i forhold til ovenstående.

Scroll to Top