fbpx

Årets generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag d. 16. september 2021 kl. 17.00, i Selvhjælp Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning.

Vi starter den ordinære generalforsamling kl.17.00 og slutter med et let traktement.

Vi sørger for at der er god afstand mellem deltagerne på dagen ligesom, at al forplejning serveres individuelt for at beskytte mod coronasmitte.

Dagsordenen for generalforsamlingen findes nedenfor, og vi gør opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag sendes til nedenstående mailadresse.

Eventuelle forslag vil blive fremsendt til foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Man har stemmeret på generalforsamlingen, når man har betalt kontingent for 2021, som udgør 100 kr. pr. medlem.

Kontingentet bedes indbetalt på foreningens konto i

Ringkøbing Landbobank reg. nr. 7670 konto nr. 0001276588

mobil Pay 318203

Husk tydelig angivelse af afsenders navn.

Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding til kontoret på tlf.: 53 58 65 88 eller på e-mail: kontakt@selvhjaelpherning.dk senest den 13. september 2020.

Obs. Generalforsamlingen gennemføres kun, så længe dette er i overensstemmelse med anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Du hører fra os igen, hvis der sker ændringer i forhold til ovenstående.

 

Dagsorden for Generalforsamlingen

Selvhjælp Herning

Torsdag d. 16. september 2021 kl.17.00

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere

 

  1. Bestyrelsens beretning

 

  1. Orientering fra koordinator

 

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt orientering om budgettet for 2021

 

  1. Fastsættelse af kontingent for 2022

 

Bestyrelsen foreslår at medlemskontingentet på 100 kr. pr. medlem forbliver uændret.

 

  1. Indkomne forslag:

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Birthe Sturm Andersen ikke på valg

Birthe Mygind Thorup ikke på valg

Sinikka Kangas Larsen – ønsker ikke genvalg

Kim Lodal – ønsker ikke genvalg

Jørn Johansen ønsker genvalg

Bestyrelsen anbefaler Else Marie Eriksen til bestyrelsen og Dorthe Rosenkrans Sørensen som kandidat til suppleantposten

  1. Valg af revisor
  1. Evt

Scroll to Top