fbpx

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen 22.4.24

Kære medlemmer af Selvhjælp Herning
Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling mandag d. 22. april 2024 kl. 17.00 i Frivilligcenter Hernings
Kantine, Fredensgade 14, 7400 Herning.
Vi starter den ordinære generalforsamling kl.17.00 og slutter med en let tapasanretning.
Dagsordenen for generalforsamlingen er nedenfor, og vi gør opmærksom på at forslag, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.
Eventuelle forslag sendes til følgende mailadresse: helene.e.nielsen@gmail.com.
Eventuelle forslag vil blive fremsendt til foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Man har stemmeret på generalforsamlingen, når man har betalt kontingent for 2024.
Alle Selvhjælp Hernings medlemmer kan stille op til bestyrelsen. Der er 5 bestyrelsesposter og 2
suppleantposter. Bestyrelsen består pt af 4 medlemmer, som alle genopstiller. Vi opfordrer alle interesserede i
at stille op. Kontakt evt. undertegnede for mere info om bestyrelsesarbejdet.
Har du ikke allerede betalt kontingent (100 kr), kan det gøres til foreningens konto i
Ringkøbing Landbobank reg. nr. 7670 kontonr. 1276588
MobilePay 318203
Husk at angive dit navn i overførslen
Af hensyn til spisningen beder vi om tilmelding til kontoret på tlf.: 53 58 65 88 eller på e-mail:
kontakt@selvhjaelpherning.dk senest den 14. april 2024.
Med venlig hilsen
Helene Nielsen
Bestyrelsesformand, Selvhjælp Herning

Dagsorden for Generalforsamlingen
Selvhjælp Herning
Mandag d. 22. april 2024 kl. 17.00

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Orientering fra daglig leder
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse samt orientering om
  budgettet for 2024
 5. Fastsættelse af kontingent for 2024.
  Bestyrelsen foreslår, at kontingentet sættes op til 150 kr./år.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Følgende er på valg:
  Helene Nielsen – ønsker genvalg
  Ove Hansen – ønsker genvalg
  Kirsten Thomsen – ønsker genvalg
  Bodil Schou – ønsker genvalg
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Scroll to Top